Barcelona cruise passenger behavior | Telefónica I+D

  • Barcelona cruise passenger behavior | Telefónica I+D
30/06/2012

Barcelona cruise passenger behavior | Telefónica I+D

Cada vegada que arriba un creuer a Barcelona es registra la connexió dels tu- ristes a les companyies locals de telefonia. Aquest nou mapa de Barcelona re- flecteix clarament els focus d’interès dels creueristes.
Nom de la peça: Barcelona cruise passenger behavior
Autor: Telefónica I+D
Any: 2012

Crèdits: Telefónica I+D

Deixa una resposta