Hackathon i tallers Big Data Week

31/01/2014

Hackathon i tallers Big Data Week

Donat que un dels temes centrals de Big Data Week 2014 és el de les ‘smart cities’, el hackaton girarà al voltant d’aquest tema. Es posaran a disposició dels participants datasets relacionats amb el tema, centrats a la ciutat de Barcelona. A partir d’aquests datasets hi haurà diferents propostes per a desenvolupar aplicacions la tarda de divendres, tot dissabte i tot diumenge pel matí.

Segons Kevin Desouza una ‘Smart City’ és aquella que cumpleix quatre criteris:

1. Sostenible (gestiona bé la seva energia i residus)
2. Dissenyada de manera oberta (govern participatiu)
3. Habitable (no hi ha grans desigualtats i tenen accés universal als recursos)
4. Resistent (‘resilient’) (s’adapta als canvis i potencials catàstrofes)

Aterrarem aquesta definició analitzant diferents àries com l’economia, la ciutadania, la governança, la mobilitat, el medi ambient i la qualitat de vida.

Inscripció. Tancada.

Tallers previs/preparatoris BDW

Durant els dies previs s’impartiran sessions introductòries a diferents eines per al treball amb dades, tant per a la seva preparació com per al processament i la presentació. A llarg d’aquests tallers, es faran exercicis pràctics amb OpenRefine (condicionament de dades), Google Spreadsheets (grafiques i taules dinàmiques), i CartoDB (mapes); al mateix temps que s’ensenya l’assistent al taller com accedir a les dades obertes disponibles (opendata.bcn, Dades Obertes de la Generalitat, cartoBCN, etc..) i els seus diferents formats.

1. Familiaritzar-se amb les eines més habituals en el tractament de les dades, sense necessitat de coneixements de programació.

2. Introduir els participants al coneixement d’alguns dels datasets més rellevants per a les línias temàtiques del Hackaton.

Al taller del primer dia (6 de Maig), s’explicarà:

1. Les fonts de dades obertes amb les que comptem i els serveis de què disposem per accedir-hi (opendata.bcn, Dades Obertes de la Generalitat, cartoBCN, etc..)

2. Formats, neteja i acondicionemant de dades amb OpenRefine

Al taller del segon dia (7 de Maig), s’explicarà:

1. Taules dinàmiques per a transformació de dades i visualització de dades amb Google Spreadsheets, amb exemples pràctics.
2. Mapes amb CartoDB, amb un exemple pràctic.

Important és destacar que els tallers están orientats 100% a la pràctica i serà imprescindible que cada assistent porti el seu ordinador portàtil.

Els tallers també inclouen el material pedagògic en format PDF i unes ‘cheat sheets’ de referència rèpida de cada bloc didàctic, de cara a facilitar el treball posterior amb les eines al Hackaton.

Els tallers s’impatiran en castellà.

Inscripció. Tancada, taller ple.

Projecte: Hackathon Big Data Week
Tipologia: hackathon
A càrrec de: Oscar Marín de Outliers , ZZZINC
Dates Hackathon BDW:
9 de maig de 17h a 20h,
10 de maig de 11h a 20h
i 11 de maig de 12 a 14h.
Dates tallers previs BDW:
6 i 7 de maig de 16h a 20h
Espai:
Estació Beta, Big Bang Data.
Sala 3, CCCB.