El batec del món | Entrevistes

08/05/2014

El batec del món | Entrevistes

Les ciutats són una font de generació i obtenció de dades molt important. A través del propi mobiliari urbà (sistemes d’identificació de matricules, càmeres de vídeo vigilància, smartphones) poden emmagatzemar una quantitat ingent de dades sobre els ciutadans que transiten els seus carrers. Adam Greenfield, autor de “Against the smart city” (2013) i Usman Haque (Umbrellium) reflexionen sobre els reptes, desafiaments i perills que representen les anomenades “ciutats intel·ligents”.