Horst Ademeit | Polaroids

  • Horst Ademeit
30/06/2004

Horst Ademeit | Polaroids

Els últims 40 anys de la seva vida, Horst Ademeit va documentar la influència nociva dels «rajos freds» i altres radiacions, en ell mateix i en l’ambient, amb l’ajuda d’una Polaroid I d’una càmera digital. Cada imatge està numerada i datada i porta inscripcions que indiquen tant qüestions físiques com sensitives, com ara: olors, sons, estats d’ànim, característiques atmosfèriques o notícies. Per protegir-se dels «rajos freds», Ademeit es posava, en qualsevol orifici del seu cos, unes boletes de fusta que feia ell mateix. Aquesta mostra de fotografies, manuscrits i objectes forma part d’un complex arxiu de la informació quotidiana, en el qual l’artista intenta establir un ordre en un món aparentment caòtic.
Nom de la peça: Horst Ademeit | Polaroids
Autor: Horst Ademeit
Anys: 1990-2004

Crèdits: Galeria Susanne Zander