New York Health Department Restaurant Ratings Map | Jeremy White

  • New York Health Department Restaurant Ratings Map | Jeremy White
28/02/2012

New York Health Department Restaurant Ratings Map | Jeremy White

El Departament de Salut i Higiene Mental de la ciutat de Nova York fa inspeccions sanitàries inesperades a tots els restaurants com a mínim un cop l’any. Els punts negatius donen lloc a una qualificació, expressada amb una lletra, que es pot veure en el mapa de sota, amb la descripció de les infraccions. La informació d’aquest mapa s’actualitzarà cada dues setmanes. La localització dels restaurants prové de la base de dades del Departament de Salut i Higiene Mental de la ciutat de Nova York. Les limitacions d’aquesta base de dades fan que alguns restaurants no puguin figurar al mapa.
Nom de la peça: New York Health Department Restaurant Ratings Map
Autor: Jeremy White
Any: 2012

Crèdits: NYTimes