Notes on Matters Affecting the British Army | Florence Nightingale

04/02/1858

Notes on Matters Affecting the British Army | Florence Nightingale

Florence Nightingale, pionera de la infermeria professional moderna, representa en aquest gràfic la quantitat de soldats morts a l’hospital que ella dirigia durant la Guerra de Crimea, del 1854 al 1856, i la causa de la mort. Amb aquest gràfic va demostrar que la principal causa de mortalitat eren malalties que es podien prevenir, i això va portar a millorar el sistema sanitari dels hospitals militars. Avui se li atribueix el desenvolupament d’una forma de gràfic circular coneguda com a diagrama d’àrea polar o diagrama de la rosa de Nightingale.
Nom de la peça: Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency and Hospital Administration of British Army
Autor: Florence Nightingale
Any: 1858
Imatge: Llibre editat per Harrison and Sons, Londres
Crèdits:Bibliothèque Nationale de France