We Feel Fine | Jonathan Harris i Sep Kanvar

  • We Feel Fine | Jonathan Harris i Sep Kanvar
14/08/2006

We Feel Fine | Jonathan Harris i Sep Kanvar

We feel fine és un projecte que explora les emocions humanes a escala global. Cada pocs minuts el sistema busca a les xarxes socials, a partir de les expressions «I feel» i «I am feeling», sentiments humans. El contingut de la frase sencera s’enregistra i s’identifica segons els adjectius que inclou la frase. Si és possible, també s’enregistren dades complementàries com ara l’edat, el sexe i la situació de l’autor, o les condicions climàtiques locals en el moment que s’escriu la frase. La base de dades conté milions de sentiments, que augmenten a un ritme d’entre 15.000 i 20.000 sentiments al dia. We feel fine es divideix en sis moviments, cadascun dels quals il·lumina un aspecte diferent de la població triada. Aquests moviments són: Bogeria (Madness), Murmuris (Murmurs), Muntatge (Montage), Multitud (Mobs), Mètrica (Metrics) i Monticles (Mounds).
Nom de la peça: We Feel Fine
Autors: Jonathan Harris i Sep Kanvar
Any: 2006

Crèdits: Col·lecció de Jonathan Harris