Bloomberg billionaires | Bloomberg Visual Data

  • Bloomberg billionaires | Bloomberg Visual Data
09/03/2012

Bloomberg billionaires | Bloomberg Visual Data

La llista Bloomberg Billionaires, que funciona des del 2012 i inclou les 300 per- sones més riques del món, va registrar un augment de riquesa de 524.000 mi- lions de dòlars només el 2013. Bloomberg té un equip de caçamultimilionaris que actualitzen constantment la informació sobre la gent més rica del plane- ta. Des del desembre passat, el patrimoni net dels 100 primers multimiliona- ris s’ha disparat i ha passat de 200.000 milions de dòlars a 2,1 bilions. El seu patrimoni conjunt representa gairebé el 3% de l’economia mundial i la seva fortuna mitjana se situa prop dels 16.000 milions de dòlars.
Nom de la peça: Bloomberg billionaires
Autor: Bloomberg Visual Data
Any: 2012

Crèdits: Bloomberg Visual Data

Deixa una resposta