Visualizing the complexity| Interviews

08/05/2014

Visualizing the complexity| Interviews

Visualitzacions històriques a través de mapes gràfics

La representació visual de les dades a través de mapes gràfics ha aportat llum a moltes teories i ens ha ajudat a comprendre i a entendre determinats processos, tradicions o fites històriques. Per exemple, podem visualitzar com es va estendre el còlera per diferents regions a principis del segle XIX a Londres o el nombre de soldats morts durant la invasió a Rússia de Napoleó Bonaparte. Alberto Cairo (Universitat de Miami), expert en infografia i autor de “L’Art funcional” (Alamut, 2011), reflexiona entorn a tres exemples paradigmàtics que han utilitzat mapes gràfics per recolzar o desenvolupar diverses hipòtesis.

Translation pending