World Processor | Ingo Günther

  • World Processor | Ingo Günther
29/01/2012

World Processor | Ingo Günther

World Processor és un projecte iniciat el 1988 que consisteix en un seguit de globus terraqüis que reflecteixen gràficament més de 300 temes, amb informació vàlida en el moment que es van crear. La sèrie comprèn més de 1.000 peces –n’hi ha que s’han trencat–, en les quals el globus terraqüi apareix com a mitjà per a l’art i el periodisme en mostrar, mitjançant la representació al mapa, dades sobre temes polítics, econòmics, geogràfics, socials, històrics, mediambientals i tecnològics, entre d’altres.
Nom de la pieça: World Processor
Autor:Ingo Günther
Anys: 1989-2012
Crédits: World Processor | Ingo Günter