Periodisme de dades

31/01/2014

Periodisme de dades

El Periodisme de Dades és una disciplina que els principals mitjans de comunicació internacionals han incorporat en els darrers anys, oferint als lectors visualitzacions i tractaments de dades per explicar les notícies d’una manera clara i entenedora. El projecte és fruit d’una col·laboració entre el CCCB i el capítol espanyol de l’Open Knowledge Foundation.

Sessió de treball (IV) -Les dades per avaluar i mapar-
22 de Maig de 17:00 h a 20:00 h
Preu de l:entrada: 3€ (Venda a les taquilles del CCCB)
Coordinador/s: Karma Peiró
Participant/s: Xavier Badosa, Eduard Martín-Borregón

En aquesta sessió s’explicarà el treball amb dades des de diferents perspectives. D’una banda, en la presentació de casos, tindrem l’oportunitat de saber com s’avaluen les polítiques públiques i debatrem si els resultats compensen el temps i la despesa invertida. També aprendrem com es combinen l’ajuda europea i la recerca de beneficis de les multinacionals petrolieres a Kenya. A la segona part, s’impartirà un taller de visualització de dades amb Visual, una eina de l’Idescat que pot facilitar molt la feina al periodista.

17.00-18.00 h // PRESENTACIÓ DE CASOS: «Ivàlua: Avaluant l’impacte de les polítiques públiques», amb David Casado i Federico Todeschini i «Land Quest: les relacions entre cooperació i multinacionals a Kenya», amb Eduard Martín Borregón.

Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) és un consorci públic que té com a missió promoure l’avaluació de les polítiques públiques i els programes del tercer sector per millorar-ne el disseny i l’efectivitat. Ha participat en l’avaluació de les polítiques actives del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’avaluació dels plans del Departament d’Educació.

A través del periodisme de dades, es poden mapar els fluxos de diners del sector privat i de la cooperació, cosa que ajuda a visualitzar la relació entre persones, dades i polítiques de desenvolupament. El projecte d’investigació Land Quest explica la dinàmica a Kenya, un país on s’enfronten dos interessos: l’ajuda europea i la recerca de beneficis de les grans multinacionals del petroli.

18.15-20.00 h // Taller «Visual: la solució de visualització de dades de l’Idescat», amb Xavier Badosa (IdesCat).

Visual és la solució de codi lliure desenvolupada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) per complementar amb gràfics i mapes les seves taules de resultats estadístics. La sessió en descriurà les característiques principals i mostrarà com instal•lar aquesta solució i utilitzar-la amb dades estadístiques reals.

Sessió de treball (V) -Dades i noves narratives.
19 de juny de 17:00h a 20:00h
Preu de l:entrada: 3€ (Venda a les taquilles del CCCB)
Coordinador/s: Karma Peiró
Participant/s: Pedro García, Idoia Sota, Álvaro Millán

El periodisme està en crisi? O ara que el país passa per una crisi econòmica, és el moment d’estrenar nous mitjans digitals, de baix cost però amb una gran diferenciació respecte a la manera d’explicar les notícies i de presentar-les? Aquesta sessió compta amb els protagonistes d’una nova aventura periodística, la publicació digital Acuerdo, que explicaran com treballen amb les dades i altres formats narratius per fer més atractiva i accessible la informació. El taller estarà dedicat a aprofundir en l’eina Google Fusion Tables per visualitzar mapes.

17.00-17.45 h // «Acuerdo, un mitjà de dades i noves narratives», amb Idoia Sota, Pedro García i Álvaro Millán

La publicació digital Acuerdo és un laboratori de periodisme situat entre Madrid i Londres. Aquest mitjà, que tot just comença a caminar, destil•la informació en un format més comprensible: visualitzacions, infografies animades, textos, vídeos, docuwebs o videojocs, sense límits, busquen històries, històries que els interessin.

18.00-20.00 h: Google Fusion Tables Avanzado, per Antonio Delgado.

En aquest taller pràctic s’ensenyarà a personalitzar mapes desenvolupats amb Google Fusion Tables, així com la seva integració en una pàgina web o projectes de dades. Per tal de poder seguir aquest taller és necessari tenir coneixements mínims de HTML, CSS i Javascript.

Sessió de treball (VI) -Observant les dades del meu municipi-
9 d’octubre de 17:00h a 20:00h
Preu de l:entrada: 3€ (Venda a les taquilles del CCCB)
Coordinador/s: Karma Peiró
Participant/s: Carlos Alonso

Què en saps, dels pressupostos municipals? Saps com s’administren els recursos de la teva ciutat? Has consultat mai la previsió d’ingressos i despeses del Ajuntament? Aquesta sessió està dedicada a explorar els diferents Observatoris Ciutadans Municipals creats fins a la data, entendre’n els objectius i despertar la consciència ciutadana perquè comenci a interessar-se per una informació que la pot ajudar a entendre què es fa amb els diners públics. A la segona part, el taller ens introduirà en les visualitzacions a partir de l’encreuament de dades.

17.00 h: // «L’Observatori Ciutadà Municipal: com els ciutadans poden treballar amb les dades», amb Enric Pons

Els Observatoris Ciutadans Municipals (OCM) estan formats per grups de persones de diferents municipis dedicades a fomentar la transparència i la participació ciutadana a escala municipal. Des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute impulsen auditories municipals perquè es potenciï el control des de la ciutadania dels pressupostos i els deutes públics municipals.

18.00-20.00 h // Taller «Anàlisi exploratòria de dades», amb Carlos Alonso

Aprèn a explorar visualment un fitxer de dades i extreu noves històries periodístiques a partir de visualitzacions i de l’encreuament amb altres conjunts de dades.

http://blogs.cccb.org/lab/category/proj/periodismo-datos/

Entrada: 3 € / Gratuït per als Amics del CCCB, aturats i amb el carnet del Col∙legi de Periodistes
Venda d’entrades: Taquilles del CCCB

Deixa una resposta