Estació BETA és un laboratori on s’esdevenen activitats i projectes de comunitats involucrades en els processos de producció i reflexió que interpreten l’àmbit i l’impacte del BIG DATA sobre les nostres vides.