Prayer Companion | Interaction Research Studio, Goldsmiths

  • Prayer Companion | Interaction Research Studio, Goldsmiths
07/04/2010

Prayer Companion | Interaction Research Studio, Goldsmiths

Desenvolupat pel laboratori d’interacció del Goldsmiths College per a un convent de monges clarisses de York (Gran Bretanya), aquest dispositiu s’ha imaginat per informar les germanes sobre assumptes del món exterior que demanen les seves pregàries. La pantalla del Prayer Companion, orientada horitzontalment perquè no atregui excessivament l’atenció, mostra titulars de notícies extrets de mitjans de comunicació, així com missatges personals de blogs agregats pel projecte We Feel Fine, també a l’exposició.
Nom de la peça: Prayer Companion
Autor: Interaction Research Studio, Goldsmiths
Any: 2010

Crèdits: University of London