Marine Traffic project | Marine Traffic

  • Marine Traffic project | Marine Traffic
30/06/2004

Marine Traffic project | Marine Traffic

Aquest lloc web és part d’un projecte obert i comunitari. Proporciona infor- mació gratuïta a temps real sobre els ports i el moviment de vaixells, especi- alment al llarg de la línia de costa de molts països. El conjunt de dades inicial està basat en el Sistema d’Identificació Automàtica (Automatic Identification System, AIS). El web recull i presenta dades que són utilitzades en diferents àrees d’investigació, com ara: estudi de les telecomunicacions marines, simu- lació del moviment de les embarcacions, processament estadístic del trànsit portuari, identificació de l’origen de la contaminació, estimació de l’hora d’ar- ribada dels vaixells, etc.
Nom de la peça: Marine Traffic project
Autor: Marine Traffic
Any: Des de 2004

Crèdits: Marine Traffic

Deixa una resposta